Over mezelf

OVER MEZELF

Als Energetisch therapeut ben ik lid van vereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternative Geneeswijze).
Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

FUNCTIE
Register-therapeut, Energetisch therapeut, Masseur.

OPLEIDING
– HBO opleiding bij de Ester Stichting tot Geestelijk Genezer (2003)
– SHO Registeropleiding Medische Basiskennis, voldoend aan de PLATO-eindtermen bij de Stichting Hoger Onderwijs (2015)
– Opleiding tot masseur bij Instituut Leffelaar te Amsterdam:
Klassieke Massage + Meridiaanleer (1992)
Pathologie (1993)
Bindweefselmassage (1993)
– Opleiding Hot Stone Massage bij Wellness Academie te Amsterdam (2020).

LICENTIES

– VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternative Geneeswijze)
– RBCZ Licentie Registertherapeut
– KvK nummer: 37151719
– BTW-ID: NL001528524B91