Over mezelf

OVER MEZELF

Als Energetisch therapeut ben ik lid van beroepsvereniging VVET (Verbond van Energetisch Therapeuten).
Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

FUNCTIE
Register-therapeut, Energetisch therapeut, Masseur.

OPLEIDING
– HBO opleiding bij de Ester Stichting tot Geestelijk Genezer (2003)
– SHO Registeropleiding Medische Basiskennis, voldoend aan de PLATO-eindtermen bij de Stichting Hoger Onderwijs (2015)
– Opleiding tot masseur bij Instituut Leffelaar te Amsterdam:
Klassieke Massage + Meridiaanleer (1992)
Pathologie (1993)
Bindweefselmassage (1993)
– Opleiding Hot Stone Massage bij Wellness Academie te Amsterdam (2020).

LICENTIES

– VVET (Verbond van Energetisch Therapeuten) Lidnummer: A038075
– RBCZ Licentie Registertherapeut, Licentienummer: 109022R
– AGB-Praktijkcode: 90008096
– AGB-therapeutencode: 90029174
– KvK nummer: 37151719