Aanpak

AANPAK

Via een energetische behandeling wordt de onbalans in het meridiaanstelsel en in de chakra’s hersteld.
Zo worden lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele blokkades opgehevenen en het zelfhelende vermogen bij de cliënt aangeboord. Het daarbij behorende gesprek kan het bewustwordingsproces op gang brengen zodat het herstel kan beklijven.
Het proces is erop gericht dat de cliënt weer in zijn/haar volle Kracht komt te staan, in balans is en de regie over het eigen leven weer terug krijgt.